Digiosaaminen ei ole itsestäänselvää, vaikka usein siltä tuntuukin palvelujen siirtyessä kovaa vauhtia verkkoon. Joidenkin ryhmien kohdalla voidaan puhua mediakasvatuksesta vasta kun perustaidot tietotekniikassa on hankittu.

Työpaikan etsiminen, reitin löytäminen paikasta toiseen, ilmoittautuminen koulutukseen, pankkipalvelut, asiointi Kelassa tai poliisilla, erilaiset tiedustelut ja tiedon hakeminen, kaikki tapahtuu netissä. Jos digitaidot ovat heikot tai puuttuvat kokonaan, on osallistuminen kansalaisyhteiskuntaan vaikeaa. Tämä tuottaa eriarvoisuutta ja vaikuttaa syrjäytymiskehitykseen.

Maahanmuuttajat ovat kasvava ryhmä, jolla ei useinkaan ole mahdollisuuksia oppia tietotekniikan taitoja. Toinen ryhmä ovat seniorikansalaiset. Näillä molemmilla kohderyhmillä on varsin suuria tarpeita digitaitojen kehittämisessä. Yhteiskunnassa selviytymisen kannalta digiasioinnin oppiminen on jokaiselle tarpeen ja ehdottomasti kansalaistaito.

Mitä tavoiteltiin

Tavoitteina Osuuskunta Opetus ja ohjauksen Digitaitoja kaikille -hankkeessa on parantaa kohderyhmien osaamista koko mediakentällä niin että heidän osallistumisensa yhteiskunnan toimintoihin helpottuu. Hankkeen koulutuksissa on opittu osallistumaan digitaaliseen asiointiin ja palveluihin, yksi asia kerrallaan ja osallistujien lähtötaso huomioiden.

Tärkeänä osana ovat mukana tietoturva-asiat ja mediakriittisyys. Koulutusten lisäksi osallistujilla on ollut mahdollisuus neuvontaan ja ohjaukseen netin välityksellä. Kerralla opittavat annokset pidettiin pieninä, koska on parempi oppia vähän kunnolla kuin paljon heikosti.

Toteuttaminen

Senioreille on jonkin verran tarjolla tietotekniikan koulutuksia, mutta ei riittävästi. Maahanmuuttajille koulutuksia ei juurikaan ole, ja koska kyse on heikosti maksukykyisestä ryhmästä, on koulutuksiin oltava rahoitus. Lisähaasteita syntyy siitä, että monilla ei ole tietokonetta eikä suomen kielen taito riitä tietotekniikan opiskeluun. Hankkeessa päätettiinkin opiskella enimmäkseen älypuhelinsovellusten kautta ja tarjota kielitukea.

Koulutuksia on vedetty suomeksi ja englanniksi, ja lisäksi paikalla on ollut jopa neljä tulkkia, mikä tietenkin hidastaa koulutusta. Osallistujien lähtötaso ja opiskelutottumukset vaativat paljon henkilökohtaista ohjaamista ja näyttämistä jokaiselle erikseen, joten ryhmät täytyy pitää pieninä.

Asiakkaita riittää

Hankkeen toimijoilla on laaja verkosto ja hyvät kontaktit kohderyhmiin, eikä asiakkaitten tavoittamisessa ollut ongelmia. Kiinnostus digikoulutuksia kohtaan oli alusta alkaen todella suurta. Esitteet toiminnasta tehtiin suomeksi, englanniksi ja somaliksi.

Suurimmat opiskelijaryhmät ovat olleet turvapaikanhakijoita kolmessa vastaanottokeskuksessa. Yhdessä ryhmässä osallistujat olivat alaikäisiä 1217-vuotiaita, muut olivat aikuisia. Alaikäisten ryhmässä oli kaksi tyttöä, aikuiset osallistujat olivat kaikki miehiä, osa iältään jo senioreita. Koulutuksia pidetään vielä kesän ja syksyn aikana lisää, ja osa niistä suunnataan suomalaisille senioreille. Yhteistyö SPR:n, Lions Club Internationalin ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa on ollut mutkatonta ja toimivaa.

Palautteet ovat olleet koko ajan erittäin hyvät. Kirjallisen palautteen kokoaminen on vaikeaa, koska monet osallistujat eivät osaa suomea tai englantia, tai eivät osaa kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla, mutta suullista palautetta on saatu runsaasti.

Opiskelijoiden motivaatio on ollut erinomainen ja koulutuksen vaikuttavuus hyvä. Osallistujat ovat saaneet lisää elämänhallintaa, osallisuutta yhteiskuntaan ja itseluottamusta. Kaikki osallistuneet ryhmät ovat toivoneet lisää koulutusta, koska tarpeet ovat suuret ja oppiminen kuitenkin vaatii oman aikansa.

Haasteitakin löytyy

Mediakriittisyys on ollut monille uusi asia. On ollut vaikeaa hahmottaa, että kaikki netissä oleva tieto ei olekaan samanarvoista eikä kaikkea pidä uskoa. Opiskelutottumukset vaihtelevat kovasti, eikä itseopiskelu ole suurimmalle osalle maahanmuuttajia ollenkaan tuttua. Mitä vähemmän koulutustaustaa osallistujalla on, sitä riippuvaisempi hän on opettajasta. Hanke ei kuitenkaan voi tarjota kuin hyvin rajallisen määrän lähiopetusta, joten opiskelutaitojenkin opettaminen on tärkeää.

Ohjausta on ollut tarjolla Facebookin kautta, ja sille on kysyntää jopa niin paljon, ettei kaikkiin pyyntöihin pystytä vastaamaan. Erityisesti alaikäiset turvapaikanhakijat kaipaavat tukea peruskouluopintoihin ja myös elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin, jotka eivät varsinaisesti liity tähän hankkeeseen.

Hanke on suunnattu kohderyhmille, joilla ei ole digitaitoja, ja osallistujien lähtötaso oli tiedossa. Kaikki eivät osaa muita kieliä kuin äidinkieltään, eikä tulkkeja ole aina saatavilla tai ylipäänsä olemassa. Koulutustausta on monilla vaatimaton, eikä tietotekniikan taitoja nimeksikään. Opiskeltavat asiat täytyy tiivistää oleelliseen ja pitää kompaktina pakettina.

Haasteet olivat kuitenkin sangen pieniä hyötyihin verrattuna. Hanke on tuottanut  todella paljon positiivisia vaikutuksia sekä osallistujille että toimijoille. Jatkoa tarvitaan!

Johanna Heimonen
Digitaitoja kaikille -hanke
Osuuskunta Opetus ja ohjaus

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.