Käsityökoulu Robotti kehittää kirjastojen mediakasvatusta yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston ja Helsingin kaupunginkirjaston Kirjasto 10:n kanssa.

Digitalisoituva maailma tuo eteen uudenlaisia haasteita. Digitaalisuus poikkeaa ohjelmoidun luonteensa vuoksi olennaisesti muista teknologioista ja vaarana onkin kahtiajako tämän osaajien ja osaamattomien välille. Digiosaajat ymmärtävät digitaalisia rakenteita, niiden toimintatapoja ja osaavat luovia digitaalisissa ympäristöissä. Osaamattomattomille digitaalisuus voi olla joko vaikeaa, luontaantyöntävää; ihmeellistä ja taianomaista; tai vain näkymätöntä. Osaamattomat eivät näe digitaalisten rakenteiden alle.

Yhtenä keinona kahtiajaon välttämiseen on ohjelmoinnin lukutaito, jolla viitataan kykyyn lukea ja kirjoittaa koodia. Luova ohjelmointi on ohjelmoinnin lukutaidon kannalta kiinnostava menetelmä, sillä se opastaa kriittiseen digitaalisuuden ymmärtämiseen itseilmaisun ja luovan toiminnan kautta. Luovan ohjelmoinnin kautta vieraalta tuntuva koodimaailma voi tulla osaksi omaa kokemusmaailmaa ja ymmärrettäväksi asiaksi, jolla voi jopa ilmaista itseään.

Lasten ja nuorten luova ohjelmointi -hankkeessa luodaan käytännön toimintamalli digitaalisen lukutaidon edistämiseksi kirjastoissa ja tuomaan ohjelmointi ja elektroninen rakentaminen osaksi kirjastojen matalan kynnyksen toimintaa. Toimintamalli tarjoaa kirjastoille valtakunnallisesti mahdollisuuden toteuttaa ohjelmointi-sisältöisiä työpajoja ja  tapahtumia omista lähtökohdistaan. Yhteistyökirjastojen kanssa olemme lähteneet kehittämään konseptia ohjelmointisalkusta, jolla tarjotaan työkalut ohjelmointitoiminnan vaivattomaan ja monipuoliseen järjestämiseen kirjastoissa. Salkku pitää sisällään tarvittavan laitteiston ja ohjeet erilaisten ohjelmointiprojektien toteuttamiseksi. Suunnittelutyössä yhteistyökirjastojen rooli on ollut pohtia omia tarpeitaan suhteessa ohjelmoinnin ja elektroniikan sisältöihin ja näihin liittyvään toimintaan. Kirjastojen näkökulmat ovat ohjanneet salkun sisällön suunnittelua kirjastojen toiminnan ehdoilla. Ohjelmointisalkun tueksi luodaan kaikille avoin verkkomateriaali, jota voi hyödyntää myös ilman ohjelmointisalkkua.

Hankkeen tavoitteena on antaa  kirjastoille työkaluja edistää digitaalisen maailman ymmärrystä.  Aktivoimalla kirjastoja ja mahdollistamalla erityisesti lapsille ja nuorille ilmaisia kirjastoissa tapahtuvan mediakasvatuksen käytänteitä, toteutamme tasa-arvoista mediakasvatusta joka on kaikkien ulottuvilla.

Iiro Tujula & Tomi Dufva
Käsityökoulu Robotti

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.