Suuri osa nykypäivän tiedonhausta, oppimisesta, yhteydenpidosta ja viihtymisestä tapahtuu median välityksellä. Elämme mediakulttuurissa, jossa tieto leviää nopeasti ja uusia ilmiötä syttyy ja sammuu hetkessä. Myös lasten elämässä medialla on suuri merkitys. Median merkitys osana arkea puhututtaa ja herättää paljon erilaisia kysymyksiä kasvattajien keskuudessa. Mediataitoviikkoa varten uudistimme suositun Lapset ja media -oppaan.

Tietoa ja tukea perheiden mediakasvatukseen

Lapset ja media -opas on tiivis katsaus mediaan osana perheiden elämää. Opas on suunniteltu kattamaan monia median ja sen käytön osa-alueita erityisesti kasvatuksen näkökulmasta. Siinä pureudutaan lasten käyttämiin mediasisältöihin ja niiden merkitykseen arjessa.

Tietotekstien aiheet vaihtelevat arjen mediamaailmasta ikärajoihin sekä median roolista harrastuksissa aina tietoturvaan, yksityisyyteen ja kriittiseen medialukutaitoon.

Oppaaseen on lisäksi koottu hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla perheessä voidaan keskustella mediankäytöstä ja etsiä omaan arkeen sopivia tapoja nauttia mediasta. Oppaasta löytyy myös linkkejä lisätiedon äärelle.

Tilaa opasta maksutta!

Uudistetun Lapset ja media -oppaan löydät vapaasti verkosta mutta voit myös tilata sitä maksutta painettuna. Vaikka opas on suunniteltu perheiden tueksi, se on hyvä lisä ja työkalu myös esimerkiksi päiväkotien, koulujen, kirjastojen ja kerhojen mediakasvatukseen. Voit tilata opasta jaettavaksi toimipisteeseesi tai esimerkiksi vanhempainiltoihin. Voit hyödyntää sitä omassa työssäsi tai esimerkiksi keskustelun tukena perheiden parissa.

Tilauksen voit tehdä tällä sivulla.

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.