Productive Participation - Children as Active Media Producers in Kindergarten

Media education and media cultures should be considered a part of early childhood education, because media has an important role in children's lives. With a socio-cultural learning approach, children are considered active participants and competent actors with the media. In this paper, media education has been approached as a case study from the viewpoint of active production and participation. The processes of creating media stories included steps from orientation and planning to action and story production. According to the results gained via content analysis, children were able to share ideas and listen to each other's choices and opinions in participatory learning. They were also social actors motivated to participate in conversations and negotiations. The joy of learning and acting together intensified the social learning.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.