Connected Kids? K—2 Children's Use and Understanding of the Internet

In this article, we report on our own inquiry, and others', into young children's use of, understanding of, and skills related to the Internet. We found that the overwhelming majority of children at this age are already using the Internet, mostly for playing games, and already showing substantial gaps in Internet skill level. Most children we studied had little conceptual understanding of the Internet, were unaware of its potential dangers, and sometimes used the Internet without adult supervision. A parent questionnaire revealed that parents' knowledge of their children's overall Internet competence was sometimes inaccurate. Policies, standards, and pedagogy for and related to K-2 children's Internet use should be informed by research.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.