What digital games and literacy have in common: a heuristic for understanding pupils' gaming literacy

This article argues that digital games and school-based literacy practices have much more in common than is reported in the research literature. We describe the role digital game paratexts – ancillary print and multimodal texts about digital games – can play in connecting pupils’ gaming literacy practices to ‘traditional’ school-based literacies still needed for academic success. By including the reading, writing and design of digital game paratexts in the literacy curriculum, teachers can actively and legitimately include digital games in their literacy instruction. To help teachers understand pupils’ gaming literacy practices in relation to other forms of literacy practices, we present a heuristic for understanding gaming (HUG) literacy. We argue our heuristic can be used for effective teacher professional development because it assists teachers in identifying the elements of gameplay that would be appropriate for the demands of the literacy curriculum. The heuristic traces gaming literacy across the quadrants of actions, designs, situations and systems to provide teachers and practitioners with a knowledge of gameplay and a metalanguage for talking about digital games. We argue this knowledge will assist them in capitalising on pupils’ existing gaming literacy by connecting their out-of-school gaming literacy practices to the literacy and English curriculum.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.