In-service and pre-service early childhood teachers’ views and intentions about ICT use in early childhood settings: A comparative study

This paper regards a comparative study which investigates in-service and pre-service Greek early childhood teachers’ views and intentions about integrating and using computers in early childhood settings. Views and intentions were investigated via a questionnaire administered to 240 in-service and 428 pre-service early childhood teachers. Confirmatory Factor Analysis showed that the one-factor structure of the questionnaire holds in both populations. Measurement partial invariance between the two populations was confirmed. Comparing the two populations with regard to the degree of adopting positive views–intentions and the level of computer self-efficacy, teachers expressed more positive views–intentions and students reported higher computer self-efficacy. Implications for teacher training are discussed.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.