Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain yli 40 organisaatiota. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.

Tästä löydät lyhyet esittelyt vuoden 2017 Mediataitoviikon järjestäjäorganisaatioista.

A-Katsastus-konserni on johtava yksityinen ajoneuvokatsastusten, rekisteröintien, kuljettajantutkintojen, ajoneuvojen vahinkotarkastusten sekä testaus-, kolarikorjaamo- ja huoltopalveluiden tarjoaja Pohjois-Euroopassa. Olemme monipuolisesti mukana tukemassa ja tekemässä liikenneturvallisuusyhteistyötä sekä varmistamassa että jokainen tiellä vastaan tuleva auto on turvallinen.

Aamulehden koulumaailman tarjonta on tarkoitettu opettajille ja lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Koulumaailma antaa ideoita sanomalehden monipuolisesta opetuskäytöstä. Löydät sivustoltamme oppituntivinkkien lisäksi tietoa koululaisvierailuista, tapahtumistamme ja muusta koululaistoiminnastamme osoitteesta www.aamulehti.fi/koulumaailma.

Aikakausmedian Aikakauslehti opinnoissa -toiminta tukee lasten ja nuorten medialukutaidon kehittämistä, aikakauslehtien opetuskäyttöä sekä myönteistä suhtautumista aikakauslehtiin. Suuntaamme toiminnan opetusalan henkilöille kaikilla koulutuksen asteilla.

AV-arkki on vuodesta 1989 asti tehnyt työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä ja myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Mediataide kasvattaa! on AV-arkin media- ja taidekasvatukseen erikoistunut verkkopalvelu, joka mahdollistaa kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. EHYT ry:n verkkotyö kohtaa netissä kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria vuosittain ja on mukana edistämässä hyvää verkkokeskustelukulttuuria.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntija-verkosto jonkun tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä. ETNO muun muassa edistää yhteistyötä ja keskustelua eri väestöryhmien ja toimijoiden välillä, sekä tekee aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi. ETNO kokoaa eri toimijoita yhteen: maahanmuuttajatyötä tekeviä järjestöjä, uskonnollisia yhdyskuntia, valtion ja kuntien viranomaisia, tutkijoita, poliittisia puolueita ja työelämän toimijoita.

 Facebook on maailman suurin sosiaalisen verkostoitumisen sivusto, jonka kautta käyttäjät voivat jakaa sisältöä ja olla yhteydessä perheensä ja ystäviensä kanssa.

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on suomalaisen ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö.

Finna.fi-verkkopalvelu tarjoaa yhdellä kertaa suomalaisten arkistojen, museoiden ja kirjastojen aineistot käyttöösi. Saatavillasi on vapaasti käytettäviä kuvia, kirjoja, esineitä, asiakirjoja ja taideteoksia. Palvelua ylläpitää Kansalliskirjasto.

Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto. Se on yli 595 000 pääkaupunkilaisen kotikirjasto ja maamme yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Kirjastoissa tehdään päivittäin käytännön mediakasvatustyötä.

Helsingin varhaiskasvatusvirasto on ainoa laatuaan Suomessa. Meillä on pitkät perinteet – Helsingissä on järjestetty varhaiskasvatusta jo yli 125 vuotta. Tarjoamme varhaiskasvatusta yli 22 000 lapselle. Toimintaa on lähes 300 omassa päiväkodissa ja 65 leikkipuistossa.  

Lasten uutiset on Helsingin Sanomien 612-vuotiaille suunnattu oma uutispalvelu. Maailman tapahtumista kerrotaan innostavasti ja havainnollisesti, ja uutiset tehdään yhdessä lasten kanssa. Lasten uutiset ilmestyvät perjantaisin Helsingin Sanomissa ja HSTV:ssä. Lisäksi Lasten uutiset -lähetys on katsottavissa Nelosella sunnuntaiaamuisin. Lasten omat verkkosivut löytyvät osoitteesta HS.fi/lastenuutiset, ja siellä uutta luettavaa on tarjolla päivittäin.

Jiipeenetti on kouluikäisten 9–13-vuotiaiden oma verkkojulkaisu kristilliseltä arvopohjalta. Sivusto tarjoaa monipuolisesti kehittävää ja maailmankuvaa avartavaa lukemista ja tekemistä tytöille ja pojille. Nuorten omalla aineistolla ja heidän elämänkysymyksillään on Jiipeenetissä keskeinen sija. Jiipeenetillä on myös 9–17-vuotiaille toimittajille pressiklubi, johon jokainen kirjoittamisesta, kuvaamisesta, videoinnista kiinnostunut voi liittyä. Julkaisijat: PTK - poikien ja tyttöjen keskus, Suomen Lähetysseura ja Kirkkohallitus.

Kansalaisopistojen liitto KoL on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Maassamme toimii yhteensä 185 kansalaisopistoa, joiden toiminta ulottuu jokaisen kunnan alueelle. Kansalaisopistojen opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta

 Kirjastot.fi on kaikille avoin kirjastoverkkopalvelujen kokonaisuus, joka sisältää muun muassa materiaalia tiedonhakuun, kirjallisuuteen ja musiikkiin tutustumiseen sekä lasten mediakasvatukseen liittyviä pelillisiä osioita. Sivustolta löytyy myös vapaasti käytettäviä videoita kirjallisuudesta sekä mediakasvatukseen liittyvää koulutusmateriaalia.

Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, joka kehittää ja koordinoi nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluita sekä toimii asiantuntija- ja tukipalveluna niitä tuottaville toimijoille. Koordinaatin muita tehtäviä ovat muun muassa valtakunnalliset ja eurooppalaiset kehittämishankkeet, erilaisiin asiantuntijaryhmiin osallistuminen, palveluiden vaikutusten arviointi ja seuranta sekä valtakunnallisten nuorille suunnattujen palveluiden tuottaminen (Nuortenelämä.fi/Ungdomsliv.fi & Nuortenideat.fi/Ungasideér.fi).

Kopiosto ry on tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa laajasti luovan alan tekijöitä, kustantajia ja esiintyviä taiteilijoita. Kopioston käyttöluvilla opettajat voivat käyttää opetuksessa monimuotoista ja ajankohtaista lisämateriaalia. Luvista saadut korvaukset tilitetään oikeudenomistajille käyttötutkimusten mukaisesti. Kopiosto tarjoaa oppilaitoksille tekijänoikeustietoa ja –koulutusta. Kopioston julkaisemasta Kopiraittilan koulusta löytyy pelillistä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Luova100-hanke esittelee luovaa työtä ja tekijöitä, ja tarjoaa monipuolista materiaalia oppilaitoksille.

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka tuottaa oppimateriaaleja teatterilevityksessä oleviin elokuviin, listaa kouluille suositeltavia elokuvia sekä edistää ja tukee koulujen elokuvakasvatustyötä. Koulukinon Media-avain antaa perheille ennakkotietoa elokuvista ja välineitä elämysten käsittelyyn. Koulukinon Kelaamo on videopalvelu ja yhteisö nuorille.

 Koululainen-lehti on tuhti ja värikäs lukupaketti 7–13-vuotiaille lapsille. Monipuolisen lehden ohella Koululainen elää verkossa ja tarjoaa reppukansalle turvallisen forumin keskustella ja vaihtaa elämyksiä. Koululaista julkaisee Otavamedia oy.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Mediakasvatusseura on valtakunnallinen, kaksikielinen kansalaisjärjestö, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaminen ja tapahtumien järjestäminen. Jäsenistöön kuuluu mm. järjestöjä, yrityksiä, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia, tutkijoita ja eri alojen opiskelijoita ympäri Suomen.

Mediamuseo Rupriikki esittelee kokoelmiensa ja näyttelyidensä kautta viestinnän historiaa ja median ilmiöitä. Ainutlaatuinen museoympäristö toimii erinomaisena oppimisympäristönä erilaisille asiakasryhmille. Näyttelytoiminnan ohella museo toteuttaa erilaisia työpajoja ja tapahtumia.

Kööpenhaminasta käsin ylläpidettävä Momio on lasten sosiaalisen median palvelu. Momio on monelle lapselle ensimmäinen somekokemus, ja siksi erityisen turvallisuuteen ja lasten ohjaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Momiossa voi esimerkiksi chatata, katsoa videoita, jakaa kuvia ja stailata omaa hahmoa. Momion kohderyhmää ovat 7–12-vuotiaat lapset.

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

Päivälehden museo kertoo median historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta sekä sananvapauden toteutumisesta meillä ja muualla. Tarkoituksenamme on edistää medialukutaitoa ja erityisesti lasten ja nuorten lukuharrastusta. Näyttelyiden lisäksi järjestetään aktiivisesti erilaista ohjelmaa – opastuksia, työnäytöksiä, työpajoja, tapahtumapäiviä, museoteatteria ja seminaareja. Museoon on vapaa pääsy ja kaikki toiminta on yleisölle maksutonta.

Lapset ja digitaalinen media -yksikkö pyrkii turvaamaan ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. Torjumme ja estämme lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa, kohtaamme ja tuemme nuoria verkkonuorisotoiminnassa, tuotamme materiaaleja sekä koulutamme ammattilaisia.

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia sisältöjä 3–6-vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on vuonna 1987 perustettu ammattiin opiskelevien oma edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on huolehtia amisten arjen sujuvuudesta, puolustaa amisten etuja sekä turvata heidän tulevaisuusnäkymänsä.

Sanomalehtien Liiton ja sen jäsenlehtien sanomalehti opetuksessa -toiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään sanomalehteä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomi 100 -juhlavuodeksi Sanomalehtien Liitto tuottaa Meidän juttu -verkkolehden. Siinä julkaistaan lasten ja nuorten kirjoittamia juttuja, joita tehdään kouluissa ympäri Suomen.

Sonera on mukana rakentamassa laadukasta ja turvallista internetiä. Soneran tietoliikenne-, viestintä- ja viihdepalvelut mahdollistavat sujuvampaa arkea, valinnan vapautta ja uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Soneralla on noin 4,5 miljoonaa liittymäasiakasta. Toimimme koko maassa ja palveluksessamme työskentelee noin 3 000 henkilöä.

Suomen 4H-liitto on Suomen suurimpia nuorisojärjestöjä. 4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Seura toteuttaa kehittämishankkeita, toimii asiantuntijana ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Seura on perustettu vuonna 2006.

Suomen Lions-liitto ry:n jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Lions-klubien palvelun kohteina ovat mm. koulut ja päiväkodit. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on kehitetty useita eri palveluja, joita klubit toteuttavat yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Suomen PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa PEN Internationalia. Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta sekä taiteen- ja ilmaisunvapautta kaikkialla maailmassa.

Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitseva Suomen valokuvataiteen museo esittelee näyttelyissään kotimaista ja kansainvälistä nykyvalokuvausta sekä valokuvan monimuotoista historiaa. Museon kokoelmiin kuuluu lähes neljä miljoonaa kuvaa. Museo järjestää opastuksia, työpajoja, kursseja, taiteilijatapaamisia ja luentoja. Eri yleisöille suunnatuissa hankkeissaan museo tukee valokuvaan liittyviä oppimisen, tekemisen ja kokemisen muotoja.

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien ja koulu-, päiväkoti- ja oppilaitosyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä sekä tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE on osa Tampereen kaupungin museopalveluja. TAITEssa tuotetaan Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmaa tamperelaisille lapsille ja nuorille. TAITE myös toteuttaa vauvojen värikylpyjä lapsiperheille, kehittää Konkarit-toimintoja ikäihmisille, järjestää vapaaehtoistoimintaa Tampereen museoissa sekä suunnittelee monikulttuurisia tapahtumia ja kotouttavia museopalveluja.

 

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT toimii siltana tulevaisuuden tekijöiden ja yritysten välillä. Keskiössä ovat nuorten talous- ja työelämätaidot. Tavoitamme tuhansia nuoria alakoulusta korkea-asteelle Yrityskylissä, kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kursseilla, Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa sekä Kun koulu loppuu -verkkosivuilla ja -koulukiertueella. Opettajille tarjoamme tietoa työelämästä Opetin.fi- ja Asiantuntijaverkosto.fi -sivuilla.

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy selkeällä ja lähestyttävällä kielellä kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista. Sivuston on toteuttanut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, yhteistyössä Suomen kaikkien kuuden tekijänoikeusjärjestön kanssa.

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo tallentaa, tulkitsee ja välittää yleisölle tekniikan ja teollisuuden menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Se on innostava ja elämyksellinen kohtaamispaikka sekä luontainen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia monipuolistaa ja syventää eri sisältöjen opetusta. Mediakasvatus ei ole poikkeus. Näyttelyn tulkinnassa tänä päivänä tarvitaan monilukutaitoa. Erotatko sinä museon näkökulman kävijän tuottamasta sisällöstä?

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin henkilötietolaissa ja luottotietolaissa säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät.

Oulun kaupungin Valveen elokuvakoulu on elokuvakasvatuksen monipuolinen osaaja, joka kehittää uusia liikkuvaa kuvaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja koulujen elokuvakasvatukseen. Elokuvakoulu järjestää kerhoja, kursseja ja työpajoja sekä ylläpitää videopajatoimintaa. Lisäksi elokuvakoulu järjestää vuosittain Luova luokka -seminaarin ja Oskari-kilpailun lasten ja nuorten tekemille elokuville. Toimintaa on lapsille, nuorille ja aikuisille.

Verken tehtävänä on edistää digitaalisen median ja teknologian käyttöä nuorisotyössä sekä palvella nuorten parissa toimivia ammattilaisia valtakunnallisesti.

Viestintäviraston tehtävänä on huolehtia viestintäpalvelujen tarjonnan monipuolisuudesta ja kasvavista taajuustarpeista. Virasto varmistaa, että uusilla ja innovatiivisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus päästä markkinoille. Virasto myös valvoo, ettei kuluttajien oikeuksia poljeta.

YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön järjestö. Järjestön ensisijaisia tavoitteita ovat huumeiden käytön ehkäiseminen ja päihteettömän elämän tukeminen. Järjestön toiminnalliseksi kehykseksi on vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2016 järjestön verkkovapaaehtoistyön tiimiin, YAD Street Teamiin, rekisteröityi 1373 uutta nuorta ympäri Suomen.

Galaxi on alakoululaisten oma ohjelma TV:ssä, verkossa ja somessa. Galaxin parissa lapsi voi turvallisesti katsella tv-ohjelmia ja osallistua ohjelman tekemiseen verkossa ja somessa, oppien medialukutaitoa sekä saaden mallia verkon käytöstavoista. ​Galaxia esitetään TV2:ssa la-su klo 9–10 ja videoita on katseltavissa myös YouTube-kanavalla.

Yle Oppiminen opi uutta ja tee itsestäsi parempi. Digitreenit, mediataidot, oppimistaidot, Abitreenit, kansalaistaidot, kielet jne. Tulevaisuus ei ole vain koulutuksessa vaan myös taidoissa.

 

Yle Uutisluokka on Yleisradion mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi. Ylen journalistit toimivat uutiskummeina ja auttavat oppilaita toimitustyössä. Uutisia julkaistaan Ylen ja koulujen verkkosivuilla. Uutisluokka huipentuu vuosittain huhtikuussa järjestettävään Uutisluokan päivään, jolloin nuoret pääsevät vielä laajemmin ääneen Ylen kanavilla ja verkossa.