Vietimme toukokuussa kaksi innostavaa päivää Satakunnassa Pomarkun Kirkonkylän koulussa. Koulu osallistui arvontaan Mediataitoviikon ilmoittautumisen yhteydessä ja voitti siinä koulutuspäivän. Yhdessä koulun kanssa suunnittelimme koulutuspäiväksi työpajat kaikille koulun luokille. Näin kaikki oppilaat pääsivät osallisiksi palkinnosta, sillä olihan koko koulu ollut mukana Mediataitoviikossa. Halusimme tehdä oppilaiden kanssa mediaan liittyen jotain hauskaa, josta jäisi myös muisto tulevaisuuteen. Päätimme toteuttaa ajatuksen digitaalisesta luokkakuvasta, jossa hyödynnetään videokuvaamista ja itse tekemistä.

Mieluisin media minulle on…

Videoluokkakuva poikkeaa perinteisestä luokkakuvasta, sillä sen avulla voi kertoa monipuolisemmin asioita. Olimme antaneet etukäteistehtävänä luokille ohjeet keskustella siitä, mitä media tarkoittaa ja miten erilaisia medioita voi hyödyntää. Oppilaat valmistivat luokkakuvaa varten kuvan omasta lempimediasta. Näitä kuvia oppilaat esittelivät videoluokkakuvissaan. Koululla oli tabletteja opetuskäytössä, joten videokamerat löytyivät koululta omasta takaa. Videoinnit toteutettiin niin, että jokainen oppilas pääsi osallistumaan niin kuvaajana kuin kuvattavanakin. Halutessaan oppilaat saivat myös valita, haluavatko he näyttää kameralle vain kuvan mieluisimmasta mediastaan. Työpajan aikana oppilaat kuvasivat pareittain toisistaan yksilövideot, jonka jälkeen kaikista otettiin myös ryhmävideo sekä koko luokan yhteinen videoluokkakuva. Nämä videot koostettiin yhdeksi yhteiseksi videokollaasiksi jokaiselle luokalle.

Mediataidot kehittyvät itse tuottamalla ja keskustelemalla

Videotyöpajan aikana oppilaat pääsivät harjaannuttamaan monipuolisesti medialukutaitoaan, niin mediaan liittyvää tietämystä kuin erilaisia mediataitojakin. Keskustelut avasivat joskus hieman vaikeasti hahmotettavaa media-käsitettä sekä tapoja, joilla erilaisia laitteita ja sisältöjä voi hyödyntää. Oman lempimedian miettiminen auttoi oppilaita pohtimaan myös omaa mediasuhdetta ja tapoja käyttää mediaa. Perustelut valita tietty media vaihtelivat paljonkin oppilaiden välillä, joten selvästi yhtä ja ainutta oikeaa tapaa käyttää mediaa ei ole. Itse tekemällä ja videokuvaamalla oppilaat kehittivät medialukutaitoon kuuluvia teknisiä taitoja sekä kuvaamisessa tarvittavaa osaamista. Oppilaat osasivat valita esimerkiksi hyvin valaistun kuvauspaikan ja -taustan, huomioida äänen ja vakaan kuvauksen merkityksen. Aina kuvauksen jälkeen sekä kuvaaja että kuvattava katsoivat yhdessä tuottamansa videon ja päättivät yhdessä, oliko se molempien mielestä hyvä. Mediaa käytettäessä onkin tärkeä ottaa huomioon kaikki ne ihmiset, jotka ovat toiminnassa mukana. Keskustelujen aikana pohdittiin muun muassa kuvien ja videoiden julkaisemista ja asioita, joita siinä tulee ottaa huomioon.

Mediakasvatus on yhdessä tekemistä

Päivän aikana näimme, että oppilaiden mieluisimmat mediat olivat erittäin moninaisia. Suosittuja medioita olivat esimerkiksi tietokoneet, puhelimet ja erilaiset sovellukset. Myös mediasisällöt, kuten elokuvat olivat osalle mieluisimpia. Mielenkiintoista oli myös huomata, että jokaisessa luokassa vähintään yhdellä oppilaalla mieluisin media oli perinteinen kirja. Digitaalinen luokkakuva oli toimiva malli mediakasvatukseen, sillä se hieman soveltaen onnistui hyvin niin alakoulun nuorimpien kuin vanhimpien oppilaiden kanssa. Esimerkiksi nuorimpien kanssa kuvaamisessa tarvittiin enemmän ohjausta. Moni oppilas pääsi työpajan aikana tekemään aivan uusia asioita ja sai onnistumisen kokemuksia. Digitaalisen luokkakuvan työpajassa kaikki pääsivät osallistumaan ja yhdessä tekemään. Yhdessä pohtimalla ja miettimällä myös oppilaat pääsivät ohjaamaan, neuvomaan ja kannustamaan toisiaan. Median kanssa työskentelyn ja mediakasvatuksen ei tarvitse olla vakavaa puurtamista ja riman nostamisen sijaan kannattaa myös keskittyä yhdessä tekemiseen ja siitä nauttimiseen.

P.S. Ilmoittautuminen ensi vuoden Mediataitoviikkoon alkaa muuten taas syksyllä. Sitä ennen kaikille kuitenkin hyvää kesää!

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.