Insafe-verkoston kokous Varsovassa syksyllä 2015

Kansainväliseen Insafe-verkostoon kuuluvan Suomen Safer Internet Centren (FISIC) tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mediataitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia internetissä. Suomen Safer Internet Centre on kolmen toimijan yhteistyötä.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa projektin koordinoinnista, kokonaishallinnosta sekä mediataitoja ja -tietoisuutta lisäävistä awareness-toiminnoista. Näkyvimpiä näistä ovat tämän sivuston lisäksi, helmikuussa vietettävä Mediataitoviikko ja marraskuussa vietettävä Peliviikko.

Lue hankkeen edellisen kauden 2015-2016 loppuraportti (PDF)


Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavat puhelin- ja nettipalvelut opastavat lapsia, nuoria ja vanhempia mediaan liittyvissä kysymyksissä. Lapset ja nuoret voivat ottaa nimettömästi ja maksutta yhteyttä soittamalla Lasten ja nuorten puhelimeen, kirjoittamalla Lasten ja nuorten netin kirjepalveluun tai kirjoittamalla Lasten ja nuorten chattiin.

Vanhempainpuhelin tarjoaa aikuisille keskusteluapua ja vanhemmat voivat myös kirjoittaa nettikirjeen tai soittaa Vanhempainpuhelimeen. Molemmissa palveluissa yhteydenottoihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti. Jokaisessa päivystysvuorossa vapaaehtoisten päivystäjien tukena toimii aina ammattityöntekijä. MLL myös edistää nuorten näkemysten esiin tuomista lasten ja nuorten netinkäyttöä koskevissa asioissa ja tarjoaa niin vertaistoimintaa kuin -tukeakin verkkotukioppilaiden eli verkk@reiden välityksellä. Lisäksi MLL toteuttaa yhteistyössä KAVI:n kanssa awareness- eli mediataitoja ja -tietoisuutta edistävää toimintaa.


Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Nettivihje (Finnish Hotline) on verkossa toimiva vihjepalvelu, jonka päätavoitteena on nopeuttaa ja edistää lapsiin kohdistuvan laittoman seksuaalisen kuvamateriaalin poistumista verkosta. Suomen Nettivihje sekä muiden maiden vihjeyksiköt ovat verkossa toimivia palveluita, joille kuka tahansa internetiä käyttävä henkilö voi ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä kuvamateriaalista tai toiminnasta verkossa. Ilmoituksen eli vihjeen voi lähettää nimettömästi ja pelkästään epäily kuvan tai toiminnan laittomuudesta riittää. Nettivihje ei ole viranomaistaho, minkä on arvioitu madaltavan kynnystä välittää tietoa laittomasta kuvamateriaalista tai toiminnasta.

Nettivihje on osa kansainvälistä INHOPE verkostoa (International Association of Internet Hotlines), joka koordinoi Nettivihjeen lisäksi yli viittäkymmentä vihjepalveluyksikköä (Hotline yksikköä) 47:ssä maassa. Maailmanlaajuisen INHOPE- verkoston vihjepalveluissa työskentelee yhteensä noin 170 kuvamateriaalin analysoijaa (Hotline analysts).