Tänä vuonna neljättä kertaa järjestettävä Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja. Tavoitteena on käsitellä erilaisiin median ilmiöihin liittyviä aiheita ja kysymyksiä niin kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa, harrasteryhmissä kuin mediassakin. Teemaviikon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu vuosittain yli 40 organisaatiota.

Mediataitoviikko on osa laajempaa kansainvälistä Safer Internet Day -teemapäivää (SID), jota vietetään tänään helmikuun 9. päivä yli 100 maassa. Ennen Mediataitoviikkoa SID tunnettiin Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) koordinoimana Tietoturvapäivänä (2004-2012), jonka tavoitteena oli edistää turvallista ja fiksua internetin käyttöä. Vuonna 2007 LVM liittyi kansainväliseen Insafe-verkostoon ja muodosti yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa kansallisen Safer Internet Centren, joka sai hankerahoitusta EU:n Safer Internet for Children -ohjelmasta.

Koordinaattori vaihtuu ja Mediataitoviikko syntyy

Kuvaohjelmalainsäädännön uudistuksen (2010-2011) tavoittena oli lisätä mediakasvatusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Valtion elokuvatarkastamon tilalle vuoden 2012 alussa perustetun Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen (MEKU) keskeisinä tehtävinä olikin mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistäminen sekä alaikäisten suojeleminen kehitykselle haitallisilta sisällöiltä. Tietoturvapäivän koordinointi päätettiin siirtää uudelle viranomaiselle, jonka tehtäviin teemapäivän koordinointi sopisi paremmin, mutta vuoden 2012 Tietoturvapäivän koordinoi vielä LVM. MEKU osallistui kuitenkin Tietoturvapäivään järjestämällä LVM:n kanssa Pikku Kakkosesta Facebookiin -seminaarin.

MEKU myös liittyi LVM:n tilalle Insafe-verkoston jäseneksi ja Suomen Safer Internet Centren (FISIC) koordinaattoriksi. Tietoturvapäivän näkökulmaa laajennettiin kattamaan useampia lasten ja nuorten mediakulttuurin teemoja turvallisen netinkäytön lisäksi ja vuodesta 2013 lähtien Tietoturvapäivää onkin vietetty Mediataitoviikkona. Tänä vuonna teemaviikkoon osallistuu yli 1900 koulua, kirjastoa, päiväkotia, museota, nuorisotaloa ja lukuisia muita organisaatioita. Vuoden 2014 alussa MEKU ja Kansallinen audiovisuaalinen arkisto muodostivat yhdessä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI), joka jatkaa Mediataitoviikon ja FISIC:n koordaattorina.

Suomen Safer Internet Centre on kolmen toimijan yhteistyötä

Kansainväliseen Insafe-verkostoon kuuluvan Suomen Safer Internet Centren tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mediataitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia internetissä.

KAVI vastaa projektin koordinoinnista, kokonaishallinnosta sekä mediataitoja ja -tietoisuutta lisäävistä awareness-toiminnoista. Näkyvimpiä näistä ovat Mediataitoviikko-kampanja, Kansallinen pelipäivä ja Mediataitokoulu.fi-sivusto lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavat puhelin- ja nettipalvelut opastavat lapsia, nuoria ja vanhempia mediaan liittyvissä kysymyksissä. Mediataitoviikolla nostetaan esiin, että lapset ja nuoret voivat ottaa nimettömästi ja maksutta yhteyttä soittamalla Lasten ja nuorten puhelimeen, kirjoittamalla Lasten ja nuorten netin kirjepalveluun tai kirjoittamalla Lasten ja nuorten chattiin. Vanhempainpuhelin tarjoaa aikuisille keskusteluapua ja vanhemmat voivat myös kirjoittaa nettikirjeen tai soittaa Vanhempainpuhelimeen. Molemmissa palveluissa yhteydenottoihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti. Jokaisessa päivystysvuorossa vapaaehtoisten päivystäjien tukena toimii aina ammattityöntekijä. MLL myös edistää nuorten näkemysten esiin tuomista lasten ja nuorten netinkäyttöä koskevissa asioissa ja tarjoaa niin vertaistoimintaa kuin -tukeakin verkkotukioppilaiden eli verkk@reiden välityksellä. Lisäksi MLL toteuttaa yhteistyössä KAVI:n kanssa awareness- eli mediataitoja ja -tietoisuutta edistävää toimintaa.

Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Nettivihje (Finnish Hotline) on verkossa toimiva vihjepalvelu, jonka päätavoitteena on nopeuttaa ja edistää lapsiin kohdistuvan laittoman seksuaalisen kuvamateriaalin poistumista verkosta. Suomen Nettivihje sekä muiden maiden vihjeyksiköt ovat verkossa toimivia palveluita, joille kuka tahansa internetiä käyttävä henkilö voi ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä kuvamateriaalista tai toiminnasta verkossa. Ilmoituksen eli vihjeen voi lähettää nimettömästi ja pelkästään epäily kuvan tai toiminnan laittomuudesta riittää. Nettivihje ei ole viranomaistaho, minkä on arvioitu madaltavan kynnystä välittää tietoa laittomasta kuvamateriaalista tai toiminnasta.

Nettivihje on osa kansainvälistä INHOPE verkostoa (International Association of Internet Hotlines), joka koordinoi Nettivihjeen lisäksi yli viittäkymmentä vihjepalveluyksikköä (Hotline yksikköä) 47:ssä maassa. Maailmanlaajuisen INHOPE- verkoston vihjepalveluissa työskentelee yhteensä noin 170 kuvamateriaalin analysoijaa (Hotline analysts).

Lue lisää: Finnish Safer Internet Centre

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.