Neljättä Mediataitoviikkoa vietetään 8.–14.2.2016 netin tarjoamia mahdollisuuksia ja omaa mediasuhdetta tarkastellen. Uudet toimintamallit ja tekemiseen kannustavat kampanjat aktivoivat niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin pohtimaan itseä median vastaanottajana ja tuottajana. Medialaitteet ja median tarjoamat sisällöt mahdollistavat monia tapoja oppia ja kokea elämästä, mutta niiden parempi hyödyntäminen vaatii opetettavia taitoja. Virtaako meistä nettiin ja maailmalle riittävästi kaikkea hyvää?

Tuskin vielä koskaan aiemmin ovat mediaan liittyneet aiheet puhuttaneet näin paljoa kouluissa, päiväkodeissa ja muualla lasten ja nuorten kanssa töitä tekevien keskuudessa. Uudet peruskoulujen opetussuunnitelmat painottavat monilukutaidon ja mediakasvatuksen tärkeyttä koko koulupolun ajan.

Myös varhaiskasvatuksessa ja toisen asteen opinnoissa mediakasvatuksen tulisi olla vahvasti mukana. Opettajan ja ohjaajan on entistä laajemmin pohdittava omaa mediasuhdettaan ja tapoja, joilla löytää ja kehittää omaa rooliaan mediakasvattajana. Mediataitoviikko yhdessä ympärivuotisen Mediataitokoulun kanssa haluavat tukea kasvattajia tässä työssä.

Todellinen elämä myös netissä

Vuoden 2016 Mediataitoviikon teemalause kuuluu ”Parempi netti virtaa meistä”. Teema muistuttaa sekä netin ja digitaalisen median tuomista valtavista mahdollisuuksista että vastuusta, jota meidän tulee kantaa viestiessämme toistemme kanssa. Arkipäiväisessä toiminnassa saattaa unohtua, että näyttöjen ja ruutujen toisessa päässä on aina toinen, ajatteleva ja tunteva ihminen. 

Käsitys sosiaalisesta mediasta ja muista netin kohtaamispaikoista pelkästään virtuaalisena ja ”todellisesta elämästä” irrallisena alueena ei ole kestävää ajattelua. Netti on pitkälti kokoelma paikkoja, joissa viestimme ja toimimme toistemme kanssa esimerkiksi etsimällä tai pitämällä yllä ihmissuhteita, hoitamalla arkisia asioita tai vaikuttamalla muiden mielipiteisiin. Vaikka keinona mediavälitteiset viestit poikkeavat kasvokkain tapahtuvasta kohtaamisesta, sisällöltään pelisäännöt ovat samat.

Tunteista on hyvä aloittaa

Teemalause johdattelee myös pohtimaan tarkemmin median herättämiä tunteita ja omaa toimintaa netissä ja muun median parissa. Miksi jokin kirjoitus saa ärtymään ja kiukun nousemaan pintaan? Miksi eläinvideoista tai nokkelista meemeistä ei meinaa saada tarpeekseen tai miksi jokin lastensadun hahmo on toisen mielestä pelottava ja toista se naurattaa?

Mediataitoviikko tarjoaa mediaan ja tunteisiin tarttuvan toimintamallin, jonka tavoitteena on kehittää laaja-alaista media- ja monilukutaitoa. Mediakartan tuntijat -toimintamallissa opetellaan tiedostamaan ja tunnistamaan median herättämiä tunteita sekä tarkastellaan viestimisen vaikutustapoja. Toimintamalli on suunnattu pienistä lapsista aina nuoriin saakka ja se on toteutettu yhteistyössä Mediataitoviikon kumppaneiden kanssa.

Vahvoja tunteita herättää usein myös se, jos median sisältöihin ei pääse käsiksi. Mediataitoviikko haastaa kaikki pohtimaan, millaista elämä olisi ilman nettiä ja sen tarjoamia sovelluksia. Teemaviikolla järjestettävä Poikkeustila-päivä muistuttaa, kuinka moni asia liikkuu ykkösinä ja nollina kaapeleiden ja satelliittien kautta. Lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu kampanja tarjoaa leikkimielisen mutta käyttökelpoisen selviytymispakkauksen poikkeuksellisen päivän varalle, jolloin muistellaan ja tutustutaan viestimiseen ennen nettiaikaa.

Yhteistyössä paremman mediaympäristön puolesta

Mediataitoviikko on yhteistyöhanke, joka nostaa esille Suomessa parhaillaan ajankohtaista mediakasvatustyötä sekä laittaa järjestöjen, yhdistysten, virastojen ja yritysten työntekijöitä saman pöydän ääreen pohtimaan uusia tapoja ja keinoja kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja. Vuoden 2016 Mediataitoviikkoa suunnitellaan ja toteutetaan jälleen yli 40 organisaation kanssa. Valmisteluja tehdään yhteisissä työryhmissä ja kumppanit toteuttavat myös omia kampanjoitaan Mediataitoviikon aikana tai sen läheisyydessä. Ensimmäinen osallistujille näkyvä yhteistyöpanostus on näillä hetkillä lähes 1300 ilmoittautujalle lähetettävä Mediataitoviikon materiaalipaketti. Runsaasti erilaisia mediakasvatusideoita sisältävä vinkkipakkaus on saatavilla myös sähköisenä versiona 9. joulukuuta alkaen.

Mediataitoviikkoon on ilmoittauduttu tällä kertaa vilkkaammin kuin koskaan aikaisemmin, sillä osallistuvia tahoja on nyt mukana jo lähes 1700. Erityisen vilkkaasti ilmoittautumisia on tullut päiväkodeista. Vielä ehtii mukaan, sillä vuoden loppuun mennessä ilmoittautuneet ehtivät saada myös Mediataitoviikon kolme uutiskirjettä, jotka sähköisten materiaalien lisäksi sisältävät kaikki teemaviikolle suunnitellut kampanjat, materiaalit ja kilpailut.

Vietettiinpä Mediataitoviikkoa sitten koulussa, päiväkodissa, kirjastossa, nuorisotalolla, museossa tai jossain muussa yhteisössä, annetaan hyvän virrata meistä eteenpäin myös median kautta.

Julia Alajärvi
Projektipäällikkö, Mediataitoviikko
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

P.S. Ilmoittaudu mukaan Mediataitoviikkoon osoitteessa www.mediataitoviikko.fi ja seuraa Mediataitoviikon kuulumisia Mediataitokoulun FB-sivuilla. Löydät meidät Twitteristä @mediataitokoulu ja #mediataitoviikko2016.

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.