Tällä sivulla on tietoa Mediataitoviikon 2018 yhteistyökumppanien materiaaleista, kampanjoista ja tapahtumista. Materiaalit on jaoteltu kohderyhmän mukaan: kaikenikäisille, pienille lapsille, yli 7-vuotiaille ja yli 13-vuotiaille. Tietoja päivitetään aina Mediataitoviikolle asti.

Useamman kumppanin yhteistyössä syntynyt Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaali julkaistaan tammikuussa 2018. Se soveltuu eri-ikäisten mediakasvatukseen, aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Tietoa uusista materiaaleista lähetetään myös uutiskirjeessä, jonka voi tilata ilmoittautumalla Mediataitoviikkoon, sekä Mediataitokoulun Facebook-sivun ja Twitter-tilin kautta.

Tapahtumat

Suomen YK-liittoSuomen YK-liiton teemawebinaarit
Opettajille ja opiskelijoille yhteiset teemawebinaarit ovat yhden oppitunnin (45 min) mittaisia interaktiivisia verkkotapaamisia noin kerran kuukaudessa. Luokat voivat osallistua yhteen tai useampaan webinaariin. Niissä nuoret ja eri alojen asiantuntijat pohtivat yhdessä mm. sananvapautta, ihmisoikeuksia, uutisjuttujen kirjoittamista, faktan ja fiktion -kysymyksiä, tulevaisuus- ja tiedonhankintataitoja. Lisätiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suomi muuttuu: Aikamatkaajat-kampanjan näyttely 1.12.2017–21.1.2018
Vuoden 2017 Mediataitoviikon kampanjoihin kuulunut Aikamatkaajat huipentuu valokuvanäyttelyyn Helsingin Kaapelitehtaalla Suomen valokuvataiteen museossa 1.12.2017–14.1.2018. Näyttely on kävijölle maksuton. Suomen maisemien muutosta tutkiva yhteisöllinen valokuvakampanja tarjoaa mahdollisuuden järjestää myös esimerkiksi kuntakohtaisia esityksiä vaikka kouluilla tai kirjastoissa.

Stop someviha! -videotyöpaja nuorille Oulussa pe 9.2.
Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti järjestää mediakasvatuksellisen työpajan Oulussa Mediataitoviikolla pe 9.2.2018. Videotyöpajassa osallistujat kokoavat vinkkejä videoiden muodossa toisille nuorille siitä, miten valeuutisiin, väärään tietoon sekä vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa tulisi suhtautua. Pohdimme yhdessä, millä tavalla nämä teemat tavallisimmin näyttäytyvät nuorten elämässä (esim. kiusaaminen, syrjintä, perättömät huhut ja valheelliset kuvat somessa), ja mikä tärkeintä − miten asiattomaan kohteluun kannattaa reagoida. Ilmoittautuminen on käynnissä 2.2. saakka tällä sivulla.

Metkan työpajoja kaikkiin maakuntiin
Mediakasvatuskeskus Metka ry on Suomen vanhin ja monipuolisin valtakunnallinen mediakasvatuksen järjestö. Metka edistää luovuutta, kriittistä monilukutaitoa ja elämyksiä eri medioiden kautta. Metka järjestää Mediataitoviikolla työpajoja kaikissa maakunnissa. Tilaa omalle koulullesi tai päiväkodillesi maksuton mediakasvatuksellinen työpaja 15.1.2018 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Seta NorminpyöritysNormipyöritys-paneelikeskustelu Helsingissä ma 5.2.2018
Setan Normipyöritys-kampanja Mediataitoviikolla 2018 kutsuu nuoria ja aikuisia lukemaan mediatekstejä normitietoisesti ja huomaamaan erityisesti sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, perheitä ja ihmissuhteita koskevia normeja. Kampanjan alussa maanantaina 5.2.2018 järjestetään Helsingissä Kirjasto 10:ssä paneelikeskustelu hetero- ja sukupuolinormatiivisuudesta mediassa. Yleisölle avoimen tapahtuman livestriimi sekä tammikuussa 2018 julkaistava materiaali löytyvät Setan verkkosivuilta osoitteesta seta.fi/mediataitoviikko2018.

Kaikenikäisille

Ostopolulla mediassa
Meille kaikille tulee verkkosivuja tai sovelluksia selaillessamme eteen esimerkiksi hulppeita tarjouksia, jotka ovat liian hyviä ollakseen totta ja joissa huomaamattamme voimme tulla sidotuksi maksullisiin sopimuksiin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston Ostopolulla mediassa -aineisto käsittelee tilanteita, joissa median käyttäjä ei välttämättä edes ajattele toimivansa kuluttajan roolissa. Tavoitteena on motivoida kuluttajaa etsimään verkossa eteen pompahtavasta mainoksesta oleelliset tiedot sekä arvioimaan annettujen tietojen luotettavuutta. Teemasta tulee saataville aineistoa kaikenikäisille sekä oppimateriaalia perusopetukseen. Aineisto julkaistaan Mediataitoviikkoon mennessä osoitteessa kkv.fi.

Pienten lasten mediakasvatukseen

Mediakasvatusoppaita varhaiskasvatuksen ammattilaisille
Uudet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmat korostavat lasten osallisuutta ja taitojen tukemista mediakulttuurissa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen -opas tukee kasvattajia ja työyhteisöjä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta. Opas avaa uusia varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita mediakasvatuksen näkökulmista.

Mediasatutuokiot
Helsingin kaupunginkirjasto on julkaissut toimintamallin mediasatutuokioihin. Kokonaisuuteen kuuluu kolme tuokiota, joista kunkin lähtökohtana on kirjan tarina. Tarinoiden käsittelyn tukena hyödynnetään mm. e-kirjaa, lisättyä todellisuutta ja Bee-Boteilla koodaamista. Tuokioissa kuunnellaan, jutellaan, leikitään, luetaan kuvia ja pelataan. Kohderyhmänä ovat 3–8-vuotiaat lapset.

Eronteoista yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja moninaisuuden kunnioittamiseen
Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -kehittämisohjelma ja Koulukino ry julkaisevat Mediataitoviikolle oppimateriaalin, jonka avulla elokuvan sukupuolista ja kulttuurista moninaisuutta voidaan käsitellä lasten kanssa monilukutaidon oppimista tukien. Oppimateriaalissa tarjotaan välineitä purkaa sukupuolisuuteen ja kulttuuritaustaan liittyviä syrjiviä ajattelu- ja käyttäytymismalleja ja normeja. Se on suunnattu varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, erityisesti opettajille. Materiaali julkaistaan tammikuussa 2018.

Oulun yliopistoSaamen kielet ja kulttuurit tutuksi mediakasvatuksen menetelmin
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta osallistuu vuoden 2018 Mediataitoviikkoon tarjoamalla pedagogista vinkkimateriaalia siihen, kuinka Saamen kieltä ja kulttuuria voidaan tukea mediakasvatuksellisin menetelmin. Materiaalin ovat suunnitelleet, testanneet ja tuottaneet saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat. Koska jokainen materiaali sisältää myös lasten omaa mediatuottamista tai mediatestien käsittelyä, voidaan tehtävin avulla tukea myös lasten medianlukutaitoa. Materiaalit tulevat saataville Mediataitokouluun alkuvuodesta 2018.

Yli 7-vuotiaiden mediakasvatukseen

Luokkalehtikilpailu
Mikä on niin kiinnostava aihe, että siitä voisi julkaista kokonaisen lehden? Aikakausmedian Luokkalehtikilpailu innostaa ilmiöoppimiseen, mediatuottamiseen ja yhdessä tekemiseen. Keksikää yhdessä mahtava idea ja mieltä kutkuttava teema, toteuttakaa oma lehti Koululehtikoneella ja osallistukaa Luokkalehtikilpailuun. Kilpailussa on omat sarjat alakouluille, yläkouluille ja toiselle asteelle. Kilpailu on avoinna 26.1.–1.5.2018.

Ideoita alakoulun oppitunneille, vinkkejä välituntitoimintaan
Alakoulujen Mediataitoviikkoa varten Mannerheimin Lastensuojeluliitto julkaisee alkuvuodesta 2018 valmiin oppituntimallin. Sen tavoitteena on tukea kasvokkaisissa ja mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä rakentaa koulun yhteisöllisyyttä mediankäytön näkökulmista. Oppituntimalli on suunnattu alakoulun 5.–6. vuosiluokille.

#oikeutesinetissä kannustaa digioikeustalkoisiin
Jokaisella lapsella on oikeus osallistua digitaalisissa ympäristöissä, kehittää taitojaan ja oppia uutta. Samaan aikaan digitaaliset ympäristöt ovat tuoneet mukanaan haasteita. Pelastakaa Lapset kampanjoi Mediataitoviikolla lapsen oikeuksien puolesta, jotta aiheesta puhuttaisiin enemmän kouluissa, nuorisotyössä ja perheissä. Tulosta luokkahuoneeseen lasten ja nuorten vetoomus lapsen oikeuksien toteutumiseksi netissä, pistä jakoon Lapset netissä – Opas vanhemmille verkon kautta tai katso nuorten kanssa Digisankarit-videosarja.

Yle Galaxi KäsikirjoituskouluKäsikirjoituskoulusta vinkit parempiin tarinoihin
Käsikirjoituskoulu on maksuton verkkosisältö, joka esittelee tarinankerronnan tärkeimmät työkalut. Viiden osan aiheina ovat idea, rakenne, henkilöt, kerronta ja formaatti. Aiheita käsitellään yksinkertaisesti mutta antaen samalla oivalluksia harrastaneemmille kirjoittajille. Materiaali soveltuu sekä itsenäiseen käyttöön että ryhmäopetukseen. Kokonaisuuden on tuottanut Yle Lapset ja nuoret.

Yli 13-vuotiaiden mediakasvatukseen

Normipyöritys
Setan Normipyöritys-kampanja Mediataitoviikolla 2018 kutsuu nuoria ja aikuisia lukemaan mediatekstejä normitietoisesti ja huomaamaan erityisesti sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, perheitä ja ihmissuhteita koskevia normeja. Normipyöritys-kampanja tarjoaa pelillistetyn menetelmän keskustelun herättelyyn sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvistä normeista.

Monikulttuurisuus mediassa
Vuoden 2018 aikana AV-arkki jatkaa media- ja taidekasvatuksen Mediataide kasvattaa! -oppimateriaalisarjaa monikulttuurisuus mediassa -teemalla. Oppimateriaalin mediataideteokset toimivat innostajina ja keskustelunherättäjinä. Ne nostavat esiin monikulttuurisuuden ulottuvuuksia ja keskeisiä kysymyksiä ja kannustavat samalla omien ajatuksien ja kokemusten jakamiseen ja omaan taiteelliseen ilmaisuun. Mediataitoviikolla on mahdollisuus päästä tutustumaan ennakkoon uuteen materiaaliin. Oppimateriaali ja teokset ovat vapaasti käytettävissä ja esitettävissä osana opetusta vuoden 2018 Mediataitoviikon aikana osoitteessa mediataidekasvattaa.fi/mediataitoviikko2018.

Global Meal -kilpailussa ruoka vastamainoksissa
Ruoan globaalit vaikutukset eivät näy lehdistössä eivätkä lautasellamme, vaikka syytä olisi. Global Meal -hankkeessa opitaan ruoan sosiaalisista, eettisistä ja ympäristövaikutuksista vastamainonnan keinoin, monialaisesti ja oppiainerajoja ylittäen. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa mukana ovat myös Eettisen kaupan puolesta ry ja Häiriköt-päämaja. Kohderyhmää ovat oppilaat ja opettajat yläkouluissa ja toisella asteella, mutta materiaaleja on helppo soveltaa myös esimerkiksi nuorisotyössä, harrasteryhmissä ja kirjastoissa.

Pelkkää feikkiä? -juliste
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on tuottanut Mediataitoviikolle tietojulisteen, joka auttaa tunnistamaan epäluotettavia uutislähteitä ja eri tavoin harhaanjohtavaa informaatiota. Julisteen avulla voi keskustella myös syistä harhaanjohtamisen taustalla. Julistetta voi tilata maksutta KAVIn lomakkeella ja ladattavat digitaaliset versiot löytyvät täältä.

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot
Koulukinon Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -oppimateriaali koostuu kahdesta osasta: Vihapuhe ja sananvapaus -osuuden tavoitteena on tukea nuoria tunnistamaan vihapuhetta erilaisissa ympäristöissä erityisesti verkossa ja harjoitella rakentavia tapoja vastata vihapuheeseen. Disinformaatio ja valemedia -osuuden tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon kehittymistä ja kannustaa mediakriittiseen ajatteluun. Yläkouluun, toisen asteen opetukseen ja nuorisotyöhön sopivan oppimateriaalin tehtävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joita voi poimia käsiteltäväksi haluamassaan järjestyksessä. Kaikki aineisto löytyy osoitteesta koulukino.fi/vihapuhe.

Disinformaatio ja vihapuhe nuorten mediamaisemassa
Mediakasvatuskeskus Metkan Disinformaatio ja vihapuhe nuorten mediamaisemassa -opetusmateriaali tarjoaa teoriaa ja toiminnallisia tehtäviä 13–17-vuotiaiden nuorten mediakasvatuksen tueksi. Disinformaatio-kokonaisuudessa harjoitellaan mm. tiedonhakua, faktantarkistusta ja vaalimainosten analysointia. Vihapuhe-kokonaisuudessa pureudutaan vaikuttamisen ja hyvinvoinnin teemoihin.

Maailman parhaat uutiset
Kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien tai muiden globaalien kysymysten uutisointi on varsin katastrofikeskeistä. Hyvät uutiset jäävät tekemättä tai huomioimatta. Suomen YK-liitto kutsuu ilmoittautumaan mukaan tekemään ja analysoimaan globaaleja uutisaiheita ja maailman tapahtumia sekä uutisoinnin merkitystä demokratian ja kestävän kehityksen toteutumisessa. Ilmoita luokkasi mukaan kirjoittamaan maailman parhaita uutisia. Nuorten virtuaalitoimitus kokoaa osasta uutisia Maailman parhaat uutiset -lehden.

Mokasiko media? – Päätä sinä!
Ylen Mokasiko media? -sivustolla jokainen voi kokeilla, millaista on istua Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana. Saako terrorismin uhrien kuvia käyttää uutisessa? Voiko alaikäistä haastatella ilman vanhempien lupaa? Verkkoon kootuissa lyhyissä videoissa esitellään aitoja Julkisen sanan neuvostolle tehtyjä kanteluja pohdittaviksi. Tietojen pohjalta voi miettiä, millaisen ratkaisun itse olisi tehnyt: langettava vai vapauttava päätös? Omaa ratkaisua voi verrata Julkisen sanan neuvoston ratkaisuun.

Tunnista mainokset!
Aikakausmedia tarjoaa materiaalia piilomainonnan tunnistamiseksi. Etenkin verkossa voi olla vaikea erottaa sitä, mitkä jutut ovat oikeasti luotettavien lehtien julkaisemia, ja mitkä markkinointiviestintää. On tärkeää osata tunnistaa mainos mainokseksi. Piilomainonnan oppimateriaali julkaistaan tammikuussa 2018 osoitteessa aikakauslehdet.fi/opetus.