Populismibingo opetuksessa Hot

Mediataitokoulu   December 08, 2016  
 
0.0 (0)
1283   0   1   0   0  
Write Review
Populismibingo

Tehtävä

Kohderyhmä
 • 7-9-vuotiaat
 • 10-12-vuotiaat
 • 13-15-vuotiaat
 • Yli 16-vuotiaat
 • Minä itse
 • Työyhteisö
Tavoite
Tiedonhaku, tulkinta ja kriittisyys
Tehtävän kesto
15-30 minuuttia
Avainsanat
 • Asenteet ja arvot
 • Ihmisoikeudet
 • Internet
 • Journalismi
 • Keskustelu
 • Lukutaito
 • Mediakriittinen ajattelu
 • Medialukutaidot
 • Mediateksti
 • Monilukutaito
 • Sanomalehti
 • Sosiaalinen media
 • Tunteet
 • Turvallisuus
 • Vaikuttaminen
 • Vuorovaikutustaidot
Lataa aineisto

Populimisbingo on pelillinen tapa tarkastella poliittista puhetta ja edistää medialukutaitoa. Populismibingoa voi hyödyntää monin eri tavoin osana opetusta ja muuta kasvatustyötä. 

Populismista puhutaan paljon mutta itse terminä se jää usein epämääräiseksi.  Yhtä ja ainutta oikeaa määritelmää termille ei ole. Tästä syystä ymmärryksen lisääminen populismista ja sen merkityksistä on tärkeää. Populismibingo ei olekaan varma keino populismin tunnistamiseen, vaan hyvä työkalu herättämään keskustelua populismista ja sen sisällöistä. 

Bingoruudukko toimii analyysikehikkona median tarkastelussa. Kehikko koostuu erilaisista populistisen puhetavan esimerkeistä. Tarkoituksena on tunnistaa mediatekstistä populistisen retoriikan elementtejä. Perinteisen bingopelin sääntöjen mukaisesti voittaja on se, joka saa ensimmäisenä bingoruudukon rivin täyteen. Bingo!

Vinkki: Lataa myös toiselle asteelle suunnatut oppimistehtävät.

Populismibingon pelaaminen koostuu neljästä eri osa-alueesta. 

 1. Pelin tavoitteen määrittäminen
 2. Analysoitavan tekstin valinta
 3. Pelaaminen
 4. Loppukeskustelu

Pelin tavoitteen määrittäminen

Opetuksen yhtenä tehtävänä on edistää demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Populismibingo on tarkoitettu kriittisen medialukutaidon edistämiseen kiinnittämällä huomiota ja tunnistamalla populistisen puhetavan elementtejä mediassa. 

Peli on tehty erityisesti medialukutaidon edistämiseen ja populismin ymmärtämiseen. Toisaalta Koska populismi itsessään liittyy monin eri aihealueisiin, bingoa voi käyttää myös johdantona monien eri aiheiden käsittelyssä. Populismibingoa voi hyödyntää muiden muassa lähdekriittisyyden, faktantarkistuksen, argumentaatiotaitojen, demokratian tai vaikkapa ilmastonmuutoksen opettamisessa ja käsittelyssä. Populismibingon avulla voidaan edistää useita opetussuunnitelmien mukaisia sisältöjä.

Lukiossa kursseilla:

 • Suomen kieli ja kirjallisuus: Tekstit ja vaikuttaminen, Teksti ja konteksti, Lukutaitojen syventäminen
 • Historia: Kansainväliset suhteet, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
 • Yhteiskuntaoppi: Suomalainen yhteiskunta ja Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
 • Elämänkatsomustieto: Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu, Kulttuurit katsomuksen muovaajina
 • Filosofia: Johdatus filosofiseen ajatteluun, Yhteiskuntafilosofia
 • Lisäksi Populismibingoa voi hyödyntää muissakin oppiaineissa, esimerkiksi maantieteessä.

Lukion opetussuunnitelmien perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista Populismibingon avulla voidaan edistää: 

 • Aktiivista kansalaisuutta, yrittäjyyttä ja työelämää,
 • Hyvinvointia ja turvallisuutta, 
 • Kulttuurien tuntemusta ja kansainvälisyyttä sekä
 • Monilukutaitoa ja mediaa

Ammatillisessa koulutuksessa:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Yläasteella:

 • Äidinkielessä sisältöalueessa S2, tekstien tulkitseminen ja S4, Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Historian sisältöalueessa S6, Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisista laaja-alaisista osaamiskokonaisuuksista Populismibingon avulla voidaan edistää: 

 • Ajattelua ja oppimaan oppimista (L1), 
 • Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2), 
 • Monilukutaitoa (L4) sekä 
 • Osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7)

Nuorisotyössä,  kirjastossa, vapaa-ajalla tai missä vain 

Populismibingoa voi pelata kuka tahansa, yksin tai yhdessä. Näin ollen peliä voidaan hyödyntää esimerkiksi osana nuorisotyötä tai kirjastoissa medialukutaidon, aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämiseen. 

Analysoitavan tekstin valinta

Populismibingoa voi pelata hyödyntäen lähes mitä tahansa riittävän laajoja poliittisia tekstejä. Tässä on listattu muutamia vaihtoehtoja pelin hyödyntämiseen. Voitte yhdessä ryhmän kanssa sopia, miten tekstit valitaan.

Poliittiset kokoukset ja istunnot

Useissa kaupungeissa poliittisen päätöksenteon keskustelut, esimerkiksi valtuustojen kokoukset lähetetään ja tallennetaan verkkoon. Verkkotallenteita löytyy esimerkiksi Helsingin, Tampereen ja Oulun kaupunkien valtuustojen kokouksista. Myös eduskunnan verkkolähetykset tallennetaan ja ne löytyvät verkosta katseltavana. 

Haastattelut

Populismibingoa voi pelata myös poliitikkojen haastatteluilla, tenteillä tai muilla keskusteluilla. 

Arkistojen lähteet

Ajankohtaisen keskustelun lisäksi esimerkiksi erilaiset arkistot tarjoavat mahdollisuuden pelata Populismibingoa historiallisilla puheilla. Suomessa esimerkiksi Ylen Elävästä Arkistosta löytyy vanhoja puheita pelimateriaaliksi. Myös kirjoitetut versiot puheista voivat toimia analyysin kohteena.

Kirjoitetut tekstit

Populismibingoa voi pelata myös kirjoitetuilla lähteillä. Populismibingoa voi pelata esimerkiksi haastatteluja, artikkeleita ja blogitekstejä hyödyntäen.

Pelaaminen

Populismibingon ruudukon löydät osoitteesta www.populismibingo.fi. Tekstit tulevat ruudukkoon satunnaisesti, joten voit tehdä useampia erilaisia ruudukkoja osallistujille. Ruudukot voit tulostaa tai bingoa voi pelata myös selaimessa. Bingoruudukko koostuu yhteensä 25 esimerkin muodostamasta kokonaisuudesta (5 x 5). Tavoitteena on löytää analysoitavasta tekstistä ruudukosta löytyviä esimerkkejä. Bingo on valmis, kun ruudukkoon tulee viiden suora. 

Loppukeskustelu

Pelin lopuksi voidaan käydä yhdessä keskustelu pelin herättämistä ajatuksista. 

Kysymyksiä keskustelun tueksi:

 • Millaista peliä oli pelata? 
 • Oliko poliittista puhetta tai tekstiä helppo seurata ja analysoida?
 • Mikäli seurasit useampaa eri poliitikkoa, oliko puhetavoissa eroa suhteessa populismiin?
 • Mikäli pelaajia oli useampia, tuliko teille erimielisyyttä siitä, voiko jonkun sanonnan tai teon tulkita populistiseksi? Mistä tämä voisi johtua?
 • Miksi populistinen puhe on mielestäsi suosittua?
 • Millaisia vaikutuksia populistisen retoriikan hyödyntämisellä voi olla?
 • Oliko ruudukossa mielestäsi ylimääräisiä esimerkkejä, mitä esimerkkejä siellä toisaalta olisi voinut olla?
 • Millä muilla teksteillä populismibingoa voisi pelata?

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings (the higher the better)
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Hae tehtäviä omalla hakusanalla

Hakutulokset päivittyvät alle kirjoittaessasi.
Paina Enter avataksesi ne uudelle sivulle.

Uudet tehtävät

Oi maamme! – lyhytelokuvia arkistofilmeistä
Tehtävässä tehdään omia lyhytelokuvia hyödyntämällä arkistojen aarteita. Tehtävä voidaan toteuttaa yksin, pareittain tai ryhmissä. Tehtävä soveltuu esimerkiksi nuorten parissa tehtävään mediakasvatukseen esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa,...
PVF 2017
Ruoka ei ole vain yksinkertainen perustarvike, jolla nälkä tyydytetään. Poliittisen valokuvan festivaali esittää kuvia, jotka nostavat esiin ruoan poliittisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia ulottuvuuksia. Ruokateollisuuden...
Kuvituskuvia mediakasvatuksen tueksi
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on tilannut kaksikymmentä kuvituskuvaa mediankäytöstä mediakasvattajien työn tueksi. Kuvia saa käyttää vapaasti (myös kaupalliseen toimintaan), liittämällä kuvien yhteyteen maininnan "Kuva: KAVI...
Populismibingo
Populimisbingo on pelillinen tapa tarkastella poliittista puhetta ja edistää medialukutaitoa. Populismibingoa voi hyödyntää monin eri tavoin osana opetusta ja muuta kasvatustyötä. ...
Aikamatkaajat
Muistatko miltä lapsuutesi maisemat näyttivät? Miltä samat paikat näyttävät nyt? Mitä kaikkea on ajan saatossa muuttunut ja millaisen ympäristön jätämme tuleville sukupolville? ...

Kirjautuminen

Arvioituja tehtäviä

Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet
 
3.7
Ansku
"Tosi hyvä paketti. Mediaosuus oli jäänyt sanomalehti ja aikakauslehti -mediapainotteiseksi. Sen voisi päivittää someaikaan."
Minä tiedon antajana ja lähteenä
 
3.7
pirkko perkkala
"kylhän tää tehtävänsä tteki mutta voisi olla hitusen kiinnotavampi"
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
4.7
Guest
"Hypnoottinen video ja tosi oivaltava. Mikä musiikki soi taustalla?"
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
2.5
Guest
"Ei oikein toiminut telkkarissa, vaatii liikaa keskittymistä."
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
5.0
Opetustuubi
"Erinomainen video, jossa päästään hienosti käsiksi ennakko-olettamuksiin, joita teemme sen perusteella, miltä asiat näyttävät ulospäin."