Mediataitoviikkoa vietettiin tavalliseen tapaan helmikuussa. Mediakasvatuksen teemaviikko kokosi yhteen eri alojen ammattilaisia yhteisen teeman alle. Jotta mediataitoviikkoa voidaan kehittää tulevaisuudessa, on tärkeää kuunnella ja kiinnittää huomiota osallistujien kokemuksiin viikosta. Keväällä keräsimme kokemuksia ja näkemyksiä mediakasvatuksesta ja teemaviikkoon osallistumisesta verkkokyselyin sekä eri puolilla Suomea tehdyin haastatteluin.  

Mediataitoviikko on valtakunnallinen teemaviikko

Mediakasvatuksen merkitys ei rajaudu maantieteen perusteella, sillä medialla on iso rooli ihmisten elämässä paikasta riippumatta. Mediakasvatuksen merkitys myös tiedostetaan ympäri Suomen. Tänä vuonna Mediataitoviikon osallistujia oli mukana yli 1900 organisaatiosta aina Hangosta Utsjoelle. Tämä on tärkeää huomioida myös Mediataitoviikkoa suunnitellessa. Kuten yksi osallistujista totesi, se mikä toimii jossain päin Suomea, ei välttämättä tarkoita, että se toimisi kaikkialla muualla. Paikallisuus voidaan ottaa huomioon muun muassa tekemällä materiaaleista helposti sovellettavia sekä jakamalla tietoa eri tavoista osallistua ja tehdä mediakasvatusta.

Mukana oli tänä vuonna muun muassa erilaisia oppilaitoksia, päiväkoteja, nuorisotyön toimijoita, kirjastoja, museoita, yrityksiä ja järjestöjä, kuten partiolaisia ja 4H-kerhoja. Haastattelujen ja kyselyn perusteella eri toimijat olivat tehneet myös monenlaista yhteistyötä mediakasvatuksessa. Esimerkiksi nuorisotyön, koulujen ja kirjastojen välinen yhteistyö on monessa paikassa luonteva tapa toimia. Samoin yritysten ja paikallisten mediatalojen ja kasvatustoimijoiden välinen yhteistyö antaa monenlaisia mahdollisuuksia mediakasvatukselle. Yhteistyön kautta mediakasvatuksen eri näkökulmat tulevat paremmin huomioiduiksi ja tavoittaa uusia kohderyhmiä. 

Monipuolinen toiminta tukee monipuolista medialukutaitoa

Mediataitoviikon aikana medialukutaitoja harjoiteltiin monella eri tavalla. Osalla toiminnan lähtökohtana olivat Mediataitoviikon valmiit materiaalit: videot, tehtävät, toimintamateriaalit ja tietotekstit. Toiset kehittivät ja suunnittelivat toimintaa täysin omatoimisesti.

Mediataitoviikolla tulkittiin erilaisia mediasisältöjä, harjoiteltiin kriittisyyttä ja pohdittiin median luotettavuutta. Esimerkiksi eräs vastaajista kertoi tutustuneen yhdessä lasten kanssa erilaisiin sääpalveluihin netissä. Samalla he olivat harjoitelleet tiedonhakua ja kriittisyyttä.  Mediataitoviikolla tutustuttiin mediakentän moninaisuuteen kokeilemalla erilaisia mediavälineitä, keskustelemalla mediasta, sen roolista elämässä ja sen eri käyttötavoista.

Kriittisten ja tulkintataitojen opettelun lisäksi viikon aikana tehtiin myös itse paljon ja tuotettiin omia mediasisältöjä. Eräässä päiväkodissa tehtiin esimerkiksi taidetta tablettien avulla. Mediataitoviikolla tehtiin myös erilaisia animaatioita, elokuvia, uutisia, sanomalehtiä ja kirjoja, radiolähetyksiä, mainoksia, näyttelyitä, blogitekstejä sekä valo- ja videokuvauksia. Vuorovaikutukseen median välityksellä tutustuttiin esimerkiksi videopuheluiden avulla. Mediataitoviikko ei kohdistunut suoraan tiettyyn mediaan vaan kyselyn ja haastatteluiden perusteella tehtiin monenlaisia asioita useiden eri medioiden parissa. Toimintaa tarkasteltaessa käy selväksi, kuinka monipuolinen toiminen voi tukea monipuolisesti eri medialukutaitoja.

Myös vastaajien käsitykset tärkeistä mediakasvatuksen myötä opittavista taidoista olivat moninaisia Esimerkiksi mediakriittisyys, tiedonhaku, vastuullisuus, toimijuus sekä erilaisten mahdollisuuksien tiedostaminen nähdään usein tärkeinä mediaan liittyvinä taitoina. Eräs osallistuja tiivisti oman näkemyksensä mediataidoista seuraavasti: ”Kriittisyyden ja mediassa toimimisen ja sen tulkinnan taitoja. Nämä ovat hyvin pitkälti kohderyhmään liittymättömiä. Ei ole tarve maalailla kauhukuvia, mutta edistää ihmisten tietoutta asioista.”

Mediataitoviikko ja mediataitokoulu tukevat arjen mediakasvatusta

Mediakasvatus ei ole tärkeää vain yhtenä teemaviikkona, vaan se nivoutuu tiiviisti osaksi muuta arjen kasvatustyötä. Kyselyyn vastanneista ammattikasvattajista noin 90 prosenttia näki mediataitoviikon tukevan käytännön mediakasvatusta ja valtaosan mielestä Mediataitoviikko tarjosi helposti käyttöönotettavia toimintaideoita. Lähes kaikki vastaajat pitävät mahdollisena Mediataitokoulun materiaalien käyttämisen myöhemmin opetuksessa tai muussa kasvatuksellisessa työssä.

Mediataitoviikon osallistujien ja tehdyn toiminnan moninaisuus antaa vilauksen mediakasvatuksen värikkäästä kirjosta. Nykyinen mediakenttä mahdollistaa monenlaisen osallistumisen ja se linkittyy monin tavoin elämiimme. Näin ollen yhtä ja oikeaa tapaa opettaa, opiskella ja oppia medialukutaitoja ei ole. Tärkeää on tiedostaa median merkitys ja sen tuomat mahdollisuudet kasvatukselle.

Yhteisellä kehittämisellä kohti entistä parempaa Mediataitoviikkoa!

Mediataitoviikon osallistujille ja yhteistyökumppaneille suunnatut kyselyt ja haastattelut on otettu konkreettisesti huomioon ensi vuoden Mediataitoviikkoa suunnitellessa. Jokainen vastaus on ollut arvokas ja vienyt osaltaan Mediataitoviikkoa eteenpäin.  Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja haastatteluihin osallistuneille!

Lauri PalsaLauri Palsa
Projektitutkija

P.S: Ilmoittautuminen uuteen Mediataitoviikkoon alkaa pian. Pysy kuulolla seuraamalla esimerkiksi Mediataitokoulun Facebook-sivuja tai Twitter-tiliä. Paljon uutta mediakasvatuksessa on myös tulossa. Esimerkiksi uudet opetussuunnitelmat korostavat mediaan liittyvien lukutaitojen tärkeyttä ja ne mahdollistavat mediakasvatuksen huomioon ottamisen entistä tiiviimmin. Mediataitoviikko on yksi konkreettinen keino edistää kouluissa kehitettävää monilukutaitoa.

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.